Predstavitev monografije doc. dr. Nataše Gliha Komac "Ljudska religioznost v Kanalski dolini"


Datum: 26. sep. 2015

Ura: 20:00

Lokacija: Kulturni dom BovecZgodovinska sekcija Bovec, vas prisrčno vabi na predstavitev monografije

doc. dr. Nataše Gliha Komac

Ljudska religioznost v Kanalski dolini:

O umiti in v prt zaviti lobanji

 


Gosta večera bosta domačina iz Kanalske doline, Rudi Bartaloth, dolgoletni predsednik SKS Planika, osrednje dolinske slovenske kulturne organizacije, ki z razvejano kulturno dejavnostjo in izbirnimi tečaji slovenščine že od l. 1997 dalje skrbi tudi za pouk slovenščine, in Marija Moschitz, mama in učiteljica, predana dolinskemu življenju in rabi slovenske besede, oba zaslužna za ohranjanje slovenske jezikovne in kulturne dediščine Kanalske doline.

Monografija prinaša kratek geografski in zgodovinski opis Kanalske doline s poudarkom na življenju in organiziranosti slovenske jezikovne skupnosti. Posebna pozornost je namenjena poučevanju slovenskega jezika. Praznično leto Slovencev v Kanalski dolini je prikazano iz perspektive aktualnih obrednih praks, pri čemer je osrednja pozornost namenjena še na začetku 21. stoletja živemu obrednemu »umivanju lobanje pokojnika«, o katerega razširjenosti med Slovenci so v preteklosti pisali že E. Gasparini (1952), M. Matičetov (1955) in H. Maister (1975), zapisi o prisotnosti tovrstnega obrednega umivanja v Srbiji in Makedoniji (E. Schneeweis 1935) pa namigujejo na morebitno vezanost obredja na širši južnoslovanski prostor.
Monografijo so v slovenskem in italijanskem jeziku izdali Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (SKS Planika), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pod pokroviteljstvom Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino in Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.

Beseda o avtorici:
Doc. dr. Nataša Gliha Komac je po osnovni šoli v Bovcu in maturi na Tolminski gimnaziji doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je sodelavka Leksikološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Italiji in predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina. Posveča se raziskovanju slovenskega jezika na jezikovno mešanih območjih, vprašanjem njegovega razvijanja in ohranjanja na robovih slovenskega etničnega ozemlja ter vprašanjem standardizacije, normativnosti in zvrstnosti slovenskega jezika. Je avtorica štirih znanstvenih monografij ter vrste znanstvenih in strokovnih prispevkov. Poleg raziskovalnega dela je za njo poldrugo desetletje pedagoške prakse, in sicer tako v slovenskem zamejstvu kot tudi na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (2005–2011) in Filozofski fakulteti (1999–2005, 2014/2015). V študijskem letu 2015/16 začenja s poučevanjem na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu.