Ciklus predavanj - Soški razgovori


Datum: 10. maj 2013

Ura: 20:00

Lokacija: Kulturni dom Bovec


Kulturno društvo Golobar Bovec
Zgodovinska sekcija


vas prisrčno vabita na letošnje tretje predavanje iz ciklusa
»Soški razgovori«, ki bo

v petek, 10. maja 2013, ob 20. uri, v kulturnem domu v Bovcu.


ZEMLJEPISNA (LEDINSKA) IN HIŠNA IMENA V SLOVENIJI IN NA BOVŠKEM KOT POMEMBNA KULTURNA NESNOVNA DEDIŠČINA.

O njihovem raziskovanju  v preteklosti in sedanjosti bodo predavali dr. JURIJ KUNAVER, dr. MATEJ ŠEKLI, dr. BLAŽ KOMAC in ZORAN PAVLIN. Predavatelji bodo bo spregovorili o dilemah pri zbiranju in kartografski uporabi gorskih zemljepisnih imen na primeru Kaninskega pogorja v zadnjih desetletjih, o novejših  izkušnjah pri zbiranju ledinskih in hišnih imen na Gorenjskem in na avstrijskem Koroškem v okviru evropsko podprtega projekta FLU-LED ter o imenih na območju Javorščka in Slatenika. Predavanje bo priložnost za razpravo o možnostih za izdelavo izpopolnjenega inventarja zemljepisnih in hišnih imen na Bovškem kot nadaljevanje prizadevanj za ugotavljanje bovške nesnovne kulturne dediščine.