Doc. dr. Miroslav Končina: Naša finančna varnost v krizi


Datum: 7. maj 2013

Ura: 18:00

Lokacija: Kulturni dom BovecVsebina predavanja:

Zagotavljanje finančne varnosti podjetnikov, posameznikov in družin v času poglabljanja gospodarske in javnofinančne krize v državi (pričakovani nujni ukrepi vlade na bančnem in javnofinančnem področju, s katerimi ukrepi recesijo preobraziti v gospodarsko rast, vloga evro območja- Evropske komisije in Evropske centralne banke pri ukrepanju naše vlade).

Zagotavljanje nujne socialne varnosti posameznikov in družin v času razraščajoče nezaposlenosti in družbene krize (usposobitev prebivalstva, da najdejo učinkovite načine  za uresničitev socialnih pravic na podlagi zakonov in institucij pravne države ter da izkoristijo socialne transfere države in pomoči socialne družbe; poudarek bo dan tudi premikom v javnem zdravstvu, ki so in bodo pomembni za prebivalce kot porabnike zdravstvenih storitev).

Podjetniški pogled na okolje – seveda tudi lokalno – ki naj bi pospešeno in sitematično (vloga lokalnih skupnosti) zagotavljalo pogoje za naložbe, za odpiranje novih delovnih mest, za podjetniško povezovanje in mreženje na lokalni ravni, na ravni države in EU (Kaj naj podjetniki, občina, posamezni dejavniki občine in lokalne skupnosti storijo za organiziran in usklajen gospodarski  projekt občine, ki bo zagotavljal razvoj in rast v postkriznem obdobju).

Po predstavitvi in obrazložitvi bo na razpolago za vaša vprašanja.

Osebni referenčni podatki:
Doc. dr. Miroslav Končina
Docent za področje managementa
Sodni izvedenec za poslovne in organizacijske vede, zavarovalništvo.

V COBISSU  objavljenih 160 bibliografskih enot. Približno dvajset let je bil menedžer in član ali predsednik nadzornih svetov gospodarskih družb in javnih zavodov. Sodeloval je pri pogajanjih za vstop Slovenije v EU. Deset let je bil  tudi predavatelj kriznega menedžmenta, bančništva in zavarovalništva. Kot svetovalec vlade in kot podsekretar je pripravil in v Evropski komisiji  predstavil projekt prestrukturiranja slovenskega jeklarstva.