Pradavnina slovenskega staroselstva


Datum: 27. jul 2012

Ura: 8.30

Lokacija: Kulturni dom BovecSerija konferenc / Conference Series

»Pradavnina slovenskega staroselstva«
»The Prehistory of Slovenian Ancient Settlers«

Prazgodovinske poselitve prostora
med Vzhodnimi Alpami in Jadranom
Prehistoric Settlement of the Territory
between the Eastern Alps and the Adriatic8.30   Prihodi udeležencev / Participants Arrive
9.00   Pozdravni govori in otvoritev / Greetings and Introductory Speeches

9.15    Anton Perdih       
   Novi pogledi na poselitve slovenskega prostora
   New aspects of the prehistoric settlements of Slovenian territory


10.00 Boris Olujić     (predvidena predstavitev)
   Povijest Japoda,  najavljena predstavitev knjige
   The history of the Iapodes, a book review


10.45  - 11.00         Odmor / Coffee break

11.00  Duša Krnel Umek       
   Staroselci v Istri
   Ancient settlers in Istria


11.30  Jože Rant   
   Sledovi slovenskega  jezikovnega substrata pri Ladincih v Dolomitih in retoromanski Švici
   Traces of Slovenian linguistic substratum in the Ladinian in the Dolomites and in Rheto-  
   Romanic Switzerland

 
12.00  Andrej  Rant        
   Magijski izvor prvih evropskih pisav
   Magic origins of the first European scripts

12.30 – 13.00        Razprava /  Discussion
13.00 – 15.00        Odmor za kosilo / Lunch Break
  
Popoldanska predavanja / Afternoon Session

15.00  Bojan Pograjc    
    Pomen dela Davorina Žunkoviča za raziskovanje porekla Slovencev
    The significance of the work of Davorin Žunkovič for the research of the origin of    
    Slovenians   


15.30  Fedja  Klavora   
    Staroselci  in Latinci na poti čez Predel
    With ancient settlers and Romans across the Predel mountain pass


16.00  Leopold Sever
    Tičnice, sveti griči prazgodovinskih gradiščarjev
    Tičnice, holly hills of the prehistoric settlers of hillforts
 

16.30 Milko Novič, Borut Križ
  Železnodobno steklarstvo na Slovenskem
  Slovenian Iron Age glasswork

    
17.00 – 17.15      Razprava / Discussion
17.15 – 17.30      Odmor / Coffee Break

17.30 – 18.45      Okrogla miza / Round Table Discussion
    Kako napredovati na področju znanstvenega preučevanja slovenskih staroselcev in izvora
    Slovencev / How to promote research of the Slovenian ancient settlers and of the origin of   
    Slovenians.


18.45 – 19.00                    Zaključki / Conclusions

12. okt 2018
20. okt 2018
26. okt 2018
9. nov 2018
23. nov 2018