Knjižnica

Začetki knjižničarstva na Bovškem segajo v petdeseta leta 19. stoletja, ko je bilo ustanovljeno Bralno društvo, delo na kulturnem in knjižničnem področju pa je nadaljevala leta 1878 ustanovljena Narodna čitalnica, ki je bila s fondom več kot tisoč knjig in bogato ponudbo časnikov in časopisov zelo dobro obiskana. Leta 1907 je v Bovcu na pobudo same čitalnice začela delovati Javna ljudska knjižnica, katere člani so bili Bovčani in prebivalci okoliških vasi. Prva vojna je prekinila njeno delovanje, knjige so prepeljali v Kobarid in jih tako rešili pred uničenjem. 1919 so Bovčani obnovili Pevsko društvo Rombon, naslednje leto pa v njegovem okviru knjižnico, ki je premogla več kot tisoč petsto knjig. Italijanska fašistična oblast je prepovedala njeno delovanje leta 1927. Da bi ohranili vsaj del fonda, je knjižničar s sodelavci skrivaj zazidal 865 knjig med dva dimnika na podstrešju hiše društvenega predsednika. Po osvoboditvi je knjižnica do leta 1968 delovala v okviru KUD Golobar, leta 1971 je postala podružnica tolminske knjižnice. Bovško knjižnico je v vsej njeni zgodovini najbolj pestil problem neprimernih prostorov. Do leta 2000, ko se je preselila v nove, moderno opremljene prostore v kulturnem domu, je imela svoje naslove že na sedmih različnih krajih v Bovcu.